Luinstra Bronbemaling
Home | Nieuws | Bedijfsinfo | Kwaliteit | Producten | Links | Contact | Brandputten | Geothermie

Luinstra Bronbemaling 

Hormann Grondboringen 

Sonic Boortechniek 

GPS Boor & Jet


 

Sonic Boortechniek

Rollecate 61
7711 GG Nieuwleusen

Postbus 47
7710 AA Nieuwleusen

Tel.: 0529 484315
Fax: 0529 484537
E-mail: info@luinstra.nl

Header Luinstra Bronbemaling

Manitou SB 1 SONIC Boormachine

De Mantitou SB1 is uitermate geschikt voor het sonisch aanbrengen van peilbuizen en voor het nemen van ongeroerde grondmonsters ter afperking van verontreinigde locatie's.

Bommendetectie

De Manitou SB 1 SONIC Boormachine wordt gebruikt t.b.v. het nemen van ongeroerde grondmonsters, het plaatsen van filters, archeologisch grondonderzoek.

Voor ons milieu- en bodemonderzoek maakt Luinstra Beheer B.V. gebruik van sonische boortechnieken. Dit betreft veelal het plaatsen van peilbuizen. Deze kunnen zowel direct of met behulp van de boorbuizen worden geplaatst. In dit laatste geval wordt de boorbuis aan de onderzijde afgesloten met een verwijderbare punt, waarmee het filter op de juiste diepte kan worden aangebracht. Het voordeel van deze techniek is dat de bodem minimaal wordt verstoord en dat bij de boring geen overtollig bodemmateriaal vrijkomt.
Archeologisch onderzoek
Naast een economische waarde bezit de bodem ook een grote culturele rijkdom. De bodem is ons historisch archief en bevat laag na laag informatie over het ontstaan van het land, over de eerste bewoning, over latere inwoners, over leven en welzijn en oorlog en vrede. De culturele waarde van het bodemarchief wordt op steeds grotere schaal erkend.

De Europese Unie heeft in het Verdrag van Valeta (Malta, 1992) richtlijnen vastgelegd voor niet alleen het behoud van het archeologisch bodemarchief, maar ook voor de kwaliteit van het bodemonderzoek. Op basis daarvan wordt de Monumentenwet aangepast. Uitgangspunt van het Europees Verdrag inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed van de Raad van Europa is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke beleid moet het archeologisch belang, beter nog het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming.

Bij projecten waarvoor een milieu-effectrapportage (MER) verplicht is, wordt nu al ruimte gemaakt voor archeologisch onderzoek. Ook bij ontgrondingen moeten archeologische aspecten worden meegewogen in de vergunningverlening. Veel gemeenten werken vooruitlopend op de nieuwe wetgeving ook al Malta-conform. Die ontwikkeling brengt met zich mee dat de behoefte aan kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek groeit.

Luinstra draagt hier aan bij door ruime expertise op het gebied van sonisch boren. Sonisch boren kan worden beschouwd als een bijzondere vorm van slag- en drukboren. Het grootste verschil is de frequentie van de slagen. Deze kan bij toepassing van sonische boortechnieken oplopen tot meer dan 200 hertz. Door de hoogfrequente trilling gaat het bodemmateriaal dat in direct contact staat met de boorbuis vloeien, zodat de boorbuis met geringe weerstand in de bodem kan worden gedrukt. Deze methode maakt het mogelijk in zandige, grindige en niet al te zware klei zeer snel op diepte te komen. Afhankelijk van de grondslag kan Luinstra sonische boringen uitvoeren tot een diepte van ongeveer 30 meter en een diameter van 100 mm. Wanneer gebruik wordt gemaakt van boorbuizen voorzien van een aqualocksysteem is het mogelijk om op elke diepte ongestoorde monsters te steken.

Voor deze werkzaamheden maakt Luinstra gebruik van de Manitou. Deze tractor is speciaal ontworpen voor inzet bij zeer uiteenlopende werkzaamheden in moeilijk begaanbaar terrein. Onze Manitou is uitgerust met een hydraulische boorstelling die overweg kan met een groot aantal boortechnieken. De machine kan zowel avegaren als sonisch boren. Met deze combinatie kunnen we met behulp van een aqualock vrijwel overal ongeroerde monsters van zeer hoge kwaliteit nemen.

Kefdrill 53 boormachine  

De kefdrill 53 is onze middelgrote boormachine en eveneens uitgerust met de sonische boortechniek.

De machine is tevens geschikt voor pulsen, holle avegaar en zuigboren.

Onze kleinste boormachine de keffdrill 43 is door zijn smalle breedte van 1.20 m. en geringe hoogte van 3.30 m. uitermate geschikt voor boorwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en inpandige boringen

Keffdrill 43 boormachine

Manitou in de werkplaats.

Manitou in de werkplaats

talud kan vervallen door waterglasinjectie  

Transport van de machine.

Sonisch boren

Het sonisch boren gaat snel en nauwkeurig zonder dat (vervuilde) grond vrijkomt.

 Manitou boor animatie

Het systeem is daardoor aanmerkelijk goedkoper dan bijvoorbeeld pulsboren.

Manitou

Manitou in actie

talud kan vervallen door waterglasinjectie  

Bemonstering conform richtlijnen van het bouwstoffenbesluit (depot en in situ) alsmede milieukundig en archeologisch bodemonderzoek.

Onze medewerkers in de buitendienst worden jaarlijks medisch gekeurd voor bodemsanering.

Sonisch boren

 Grondmonster

De sonische boortechniek is voorzien van een zogenaamde aqualocker

Hiermee kan op elke gewenste diepte een ongeroerd monster worden gestoken.

Nemen van bodemmonster

Pdf grondmonster genomen door sonic-sampler PDF grondmonster

De machine is door zijn geringe afmetingen geschikt om op de meest slecht bereikbare plaatsen te opereren.
Boormachine in Leusden

Boormachine in Leusden

Indien nodig wordt de machine over gebouwen, en op moeilijke toegankelijke gebieden geplaatst.

Werkzaamheden tbv van infiltratie slootbodem MCW-terrein te Leusden

Boormachine in Leusden

Al onze machines hebben radiobesturing en zijn zodanig geautomatiseerd dat ze zeer snel, milieubewust, kostenbesparend en arbotechnisch, zeer verantwoord kunnen boren.

Boormachine wordt uit vrachtwagen geladen

De sonische boormethode is zeer geschikt voor nemen van grondmonsters in en onder puinhoudende vuilstortplaatsen.

Sonic machines

© Luinstra BV. Op alle foto's rust auteursrecht.
 

EGB erkend | Raad van Accreditatie | KIWA | VCA | Aboma Keboma