Luinstra Bronbemaling

Home | Nieuws | Bedijfsinfo | Kwaliteit | Producten | Links | Contact | Brandputten | Geothermie

Luinstra Bronbemaling 

Hormann Grondboringen 

Sonic Boortechniek 

GPS Boor & Jet


 

Kwaliteit gegarandeerd!

Luinstra is een betrouwbare partner. Dit uit zich in vakbekwaam personeel, innovatieve en goed onderhouden machines, toegepaste kwaliteitsproducten en afspraken die nagekomen worden. Door regelmatige (interne) audits wordt dit systematisch gecontroleerd. Een aantal van die kwaliteiten laten zich beschrijven in certificeringen. Op deze pagina treft u een overzicht aan met de belangrijkste certificaten die behaald zijn.

 

 

SIKB, BRL 2100, protocol 2101: Mechanisch boren

SIKB Keurmer

Om de kwaliteit van verticale grondboringen, t.b.v. bijvoorbeeld warmte- en koude opslag, milieuonderzoek en geothermie, te waarborgen is er een kwaliteitsnorm geschreven. Deze SIKB BRL 2100 Protocol 2101 Mechanisch boren normering stelt eisen aan de kwaliteit van het boorproces zodat waterkerende lagen op een juiste wijze worden hersteld. Indien men werkt volgens deze normering zijn de risico’s voor grondwatervermenging minimaal.
Alleen bedrijven die aan deze BRL normering voldoen mogen vanaf 1 januari 2011 nog mechanische boringen uitvoeren.

Bekijk hier de certificaten voor Hörmann, Luinstra en Terraflux

 

 

 

 

VCA** / BTR

VCA2

Luinstra is VCA** gecertificeerd. Keuringsinstantie Aboma heeft een algemene VCA** certificering verstrekt aan Luinstra Watermanagement inclusief de gelieerde ondernemingen Luinstra Bronbemaling, Hörmann Grondboringen, Terraflux Geo Energy Systems en GPS Boor & Jet. Daarnaast is Luinstra Watermanagement BTR-gecertificeerd. BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur) geldt als aanvulling op het VCA** certificaat, speciaal voor aan spoorwerkzaamheden gerelateerde werkzaamheden

Bekijk hier het certificaat

 

 

 

NEN-EN-ISO 9001:2008

De volledige bedrijfsgroep: Luinstra Watermanagement, voldoet aan de eisen zoals gesteld voor het ISO 9001 certificaat. Luinstra Watermanagement werkt volgens een kwaliteitssysteem wat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 wanneer het gaat om het aannemen, voorbereiden en uitvoeren van horizondtale en verticale grondboringen, waterglasinjectie, koude- en warmteopslag en bronbemalingen.

Bekijk hier het certificaat

 

 

 

 

 

EGB erkend | Raad van Accreditatie | KIWA | VCA | Aboma Keboma